09.Sep, 2021

Iecavas tilti

Sociālo prasmju pulciņa dalībnieki (11.b) kopā ar sk. S. Dīci šodien devās izpētīt Iecavas nozīmīgākās Inženiertehniskās būves- tiltus. Ar iespaidiem dalījās lauku sētā ” Rožlejas”.

 

«     »    Skatīt visus