30.Mai, 2019

Godināšana skolā

Divas dienas pēc kārtas skolā notika svinīgi pasākumi, kuru laikā tika pasniegti Atzinības raksti skolēniem un skolotājiem par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās. Divas dienas pēc kārtas skolā notika svinīgi pasākumi, kuru laikā tika pasniegti Atzinības raksti skolēniem un skolotājiem par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«     »    Skatīt visus