02.Sep, 2022

Forums Slovēnijā

IDEA Youth Forum Slovēnijā. Trīs Latvijas delegāti – Vita Ķērpe (Zemgale), Sergejs Usevičš (Latgale), Dans Jurķis (Kurzeme) laika posmā no 27.08. līdz 04.09. piedalās starptautiskajā Jauniešu Forumā Slovēnijā, kuru organizē starptautiskā debašu asociācija IDEA. Debašu Centrs ir IDEA biedrs un ir pilnvērtīgs dalībnieks visos IDEA pasākumos. Jauniešu foruma programma sadalīta divās daļās – viena paredzēta dalībvalstu debašu organizāciju pārstāvjiem dalībai Ģenerālajā asamblejā un otra daļa dalībvalstu debašu treneriem dalībai darbnīcās. Pirmajā Ģenerālās asamblejas dienā visi delegāti no 13 valstīm (Čehijas, Rumānijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Gruzijas, Krētas, Albānijas, Ukrainas, Serbijas, Slovākijas, Itālijas, Slovēnijas) nobalsoja par IDEA vadības sastāvu trim gadiem. Visi piedāvātie 8 delegāti tika ievēlēti ar pietiekamu balsu skaitu. Tālāk IDEA prezidents iepazīstināja ar asociācijas finansiālo atskaiti, jauniem projektiem, atskaitījās par atbalsta fonda līdzekļiem Ukrainai. Katra dalībvalsts uzrunāja ĢA dalībniekus, iepazīstinot ar sevi. Ukrainas pārstāvji uzstājās ar savu prezentāciju, uzsverot nestabilo situāciju valstī. Otrajā dienā pievērsāmies Stratēģiskajam plānam, katram tika dota iespēja izteikt savu viedokli vai ieteikumus. Patīkami bija dzirdēt, ka IDEA nākamajā gadā plāno vismaz vienu pasākumu trijos mēnešos. Pasākumi būs pieaugušo grupai un arī ar skolēniem. Tika aktualizēts jautājums par jauno debašu treneru mainību un nodarbošanās maiņu. Iznāk situācija tāda, ka IDEA izdod līdzekļus apmācot trenerus, bet viņi neturpina mācīt skolās. Tomēr IDEA turpinās iesaistīt jaunos līderus, visiem līdzekļiem atbalstīs esošos, lai debašu kustība Eiropā turpina augt. Tiek plānots Jauniešu Forums 2023 vasarā. Vieta vēl tiks precizēta, iespējams Spānijā. Dienas gaitā kāds no dalībvalstu līderiem sniedza prezentāciju par savu debašu organizāciju. Latvijas pārstāve Vita Ķērpe prezentēs Debašu Centru ceturtdien, 1.septembrī. Galvenais ieguvums dalībai Jauniešu Forumā ir komunikācija, jaunu kontaktu veidošana, pieredzes apmaiņa un savas valsts pārstāvniecība ilgtspējīgai un efektīvai dalībai debašu apritē starptautiskajā līmenī.
(Sk.Ķērpe)

«     »    Skatīt visus