26.Okt, 2022

Formatīvā vērtēšana

26.oktobrī turpinājām mācīties. Šoreiz par formatīvo vērtēšanu. Formatīvā vērtēšana ir kā regulāri atskaites punkti ikdienas mācību procesā, lai katrs saprastu kādas zināšanas vai prasmes ir/nav apguvis (arī ārpus skolas!).
Dažas no kolēģu atziņām: “Arī skolēni var sniegt viens otram formatīvu vērtējumu!”; “Formatīvā vērtēšana nav tikai procenti e-klasē!” ;”Iespēja ieraudzīt citu kolēģu pieredzi un zināšanas”; “Ieguvu praktiskas zināšanas kā stundās īstenot formatīvo vērtēšanu”u.c.
Mēs turpināsim šīs vērtēšanas metodes apgūšanu mūsu skolā, vienlaikus apzinoties, ka formatīva vērtēšana nav atzīme e-žurnālā, skolēnu motivācija nav tikai atzīmē gluži tāpat, kā mūsu motivācija strādāt kādā darba vietā nav tikai saņemtais atalgojums.
( K. Kravis)

«     »     Skatīt visus