11.Jan, 2019

FAME: Film and MediaEducation” (Kino un mediju pratības integrēšana izglītības saturā)

No š.g. 10. līdz 11. janvārim Tallinā norisinājās profesionālās pilnveides konference skolotājiem.

Konferenci organizē Tallinas Universitātes Baltijas Filmu un mediju skola sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālo filmu skolu, Viļņas Universitāti, Igaunija kino institūtu, Igaunijas filmu muzeju, Viborgas animācijas skolu Dānijā, Tamperes Universitāti un British Council pārstāvniecībām Latvijā, Igaunija un Lietuvā. 
      Konferences laikā uzstājās tādi jomas eksperti un starptautiski atzīti praktiķi kā Džons Poters (John Potter) no Londonas Universitātes koledžas un Klaus Noers Hjorts (Claus Noer Hjorth) no Dānijas Filmu Institūta, kā arī tika organizētas radošās darbnīcas, lai dalībniekiem sniegtu zināšanas, kā praktiski integrēt kino un mediju izmantošanu visos mācību priekšmetos, tādējādi veicinot 21. gadsimta prasmju attīstīšanu skolēnos. Konferences mērķauditorija ir visu jomu skolotāji, kuri strādā ar bērniem, sākot no pirmskolas līdz pat vidusskolas pēdējām klasēm, un vēlas mācību procesā iekļaut inovatīvas metodes. 
      Konferences programmā galvenais uzsvars likts tieši uz praktiskām radošajām darbnīcām, ko vadīja pieredzējuši skolotāji un savas jomas praktiķi no tādām valstīm kā Latvija, Igaunija, Lietuva, Dānija, Somija un Anglija, tādējādi dodot iespēju skolotājiem pielietot šīs praktiskās zināšanas savās klasēs. Dalībniekiem bija iespēja apgūt kino un animācijas pamatus, kā arī, piemēram, dažādu mobilo lietotņu izmantošanu tādos mācību priekšmetos kā matemātika, literatūra, sociālās zinātnes, valodas, u.c. Otrajā dienā visiem dalībniekiem bija iespēja iepazīties un izmēģināt dažādus mācību materiālus, ko sagatavojuši kino un mediju jomas pārstāvoši uzņēmumi.
Mūsu skolu konferencē pārstāvēja skolotāja G. Zaķe. 

«     »     Skatīt visus