16.Sep, 2021

Evakuācijas mācības

Šodien skolā notika ikgadējās evakuācijas mācības. Atskanot trauksmes signālam un balss ziņai, mācījāmies kā droši un organizēti pamest skolas ēku.
Evakuācijas mācības ir izglītojošs pasākums, kas palīdz veidot izpratni par rīcību ārkārtas situācijā.

«     »    Skatīt visus