05.Dec, 2022

Eglīte iedegta

Wikipēdijā raksta,ka Tradīcija (latīņu: traditio — ‘nodošana tālāk’), arī paraža, ir noteiktā cilvēku kopienā izveidojies uzskatu, ieradumu un darbību kopums, kas tiek nodots tālāk no paaudzes paaudzē.
Mūsu skolā, vairāku gadu garumā ir tradīcija divpadamitajām klasēm rotāt skolas egli. Šodien to izdarīja 12.a,12.b klases, skolotājas I.Cera un S.Dīce.

«     »     Skatīt visus