27.Sep, 2018

Dzejas dienu konkursa noslēgums

27. septembrī Iecavas Kultūras namā risinājās latviešu valodas un literatūras MK, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju MK organizētais Latvijas simtgadei veltītā Dzejas dienu konkursa noslēgums.

Konkurss rosināja skolēnus apzināties savu nacionālo identitāti, veicināja viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda un vizuālās mākslas spēku.

 

Konkursa moto:

 5.-8.klasēm
   “Kā savu dzimteni lai tēloju?”    Aspazija
 9.-12.klasēm
  “Kust ap mums pasaule no strāvām dažādām,
  Un pildās Latvija ar viņu atskaņām.” 
   E. Virza

 

Deklamāciju vērtēja žūrija šādā sastāvā:

 

Maruta Lasmane
Aldonija Gaveika
Aiva Avota-Zalstere
Ludmila Šteinberga

Vizuālo noformējumu vērtēja žūrija šādā sastāvā :

Jana Arāja
Agate Gūtmane
Olga Petrišina

 

Konkursa rezultāti 

Zīmējumu konkursa rezultāti

 

«     »     Skatīt visus