23.Sep, 2019

Dzejas dienu- 2019 daiļrunas konkurss

Skolas pasākumu zālē šodien pulcējās 1.-4.klašu skolēni, lai piedalītos dzejas dienu konkursā.

Konkursa moto-Dabas atainojums V.Plūdoņa dzejā.

Dzejas dienu ietvaros piedalījās visi sākumskolas skolēni, uz skolas daiļrunas konkursu izvirzot labākos no katras klases. Konkursā skolā piedalījās 35 1.-4.klašu izglītojamie.

Radošo darbu vērtēja klases audzinātājs vai vizuālās mākslas skolotājs, viņi arī bija atbildīgi par izstādes veidošanu klašu telpās. Par veiksmīgas izstādes organizēšanu skolēni saņēma saldu pārsteigumu – 1.c, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a,4.b un 4.c.Daiļrunas konkursu vērtēja žūrija – Skaidrīte Samtiņa, Aldonija Gaveika, Gundega Juška un Ingrīda Draudziņa.

«     »    Skatīt visus