20.Sep, 2019

Dzejas diena

Šogad dzejas dienu moto : “Mūsu vērtības-Baltijas ceļa mantojums”.

Dzejas dienu pasākumā 5.-12. klašu kolektīvi prezentēja savus dzejoļu krājumus, kas veltīti Baltijas ceļam un vērtībām, kuras saistās ar šiem 30 gadus senajiem notikumiem. Visbiežāk atskanēja tādi vārdi kā drosme, vienotība, spēks, Baltija, Latvija. Arī dzejas grāmatu noformējumā bija skatāmi simboli, kas liek domāt par tautai un valstij svarīgām vērtībām. Dzejas krājumu vizuālo tēlu vērtēja skolotāja Olga Petrišina, savukārt skolēnu prezentācijas uzklausīja skolotājas Dace Greiža, Maruta Lasmane un skolas muzeja vadītāja Aldonija Gaveika. Emocionāls brīdis bija skolēnu sadošanās rokās, tādējādi izdzīvojot Baltijas ceļa kopības sajūtas un izmērot, kādu daļu no vēsturiskajiem 670 km varētu izveidot. Rezultāts- tikai aptuveni 310 m- lika padomāt par Baltijas ceļa akcijas vērienīgumu. Paldies par emocionālajiem brīžiem jaunrades darbu autoriem kā arī skolotājas K.Kareles  audzēknēm M. Zakarītei, P.Albužei, L.Potašai, A. Krūzmanei, D.E. Beitiņai , kas papildināja pasākumu ar skanīgām dziesmām.

 

«     »    Skatīt visus