20.Mar, 2019

Deju skate

20.martā Iecavas kultūras namā norisinājās Iecavas un Vecumnieku novadu tautas deju kolektīvu skate.

 

Skati vērtēja žūrija trīs cilvēku sastāvā. No Iecavas novada skatē piedalījās 9 kolektīvi – 8 no Iecavas vidusskolas un 1 no Iecavas internātpamatskolas. Tika aptvertas visas vecuma grupas. Šogad skatē bija jādejo divas dejas no tautas deju obligātā repertuārā. Rezultātā Iecavas novada dejotāji ieguva vienu pirmo pakāpi un pārējās bija otrās pakāpes. Žūrija  vērtējums bija ļoti stingrs, jo skaidrs ir tas, ka uz svētkiem trešdaļa no Latvijas dejotājiem netiks. Starp bērnu tautas deju kolektīviem konkurence vienmēr ir bijusi ļoti liela, jo to ir vairāk, nekā var uzņemt Rīga svētkos.  Domāju, ka vadītāji ar padarīto šogad ir apmierināti, jo priekšā ir vēl vesels gads. Darāmā ir ļoti daudz. Vadītāji pēc skates sarunās ar žūriju varēja izdarīt secinājumus par paveikto un saprast cik daudz ir jāstrādā nākamajā gadā. Paldies mūsu skolas tautas deju kolektīvu vadītājiem Jānim Skangalim, Zanei Cerai un Solveigai Linejai. Paldies arī visiem dejotājiem, viņu vecākiem, klases audzinātājām par atbalstu.
 
Materiālu sagatavoja S. Lineja 

«     »     Skatīt visus