09.Mai, 2023

Deju kolektīvu skate

Šodien Iecavas vidusskolas 9.c un 4.c klašu deju kolektīvi un vadītāji Solveiga Lineja un Jānis Skangalis piedalījās Bauskas novada organizētajā Izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skatē. Prieks un patīkams satraukums pēc tik daudziem gadiem dejot lielā pasākumā. Paldies deju skolotājiem par raito deju soli.
Paldies klašu audzinātājām L.Logvinai-Siliņai un E. Niedrai par atbalstu!
Paldies sakām arī aktīvajiem vecākiem!🌹🌹🌹

«     »     Skatīt visus