09.Nov, 2022

Debates-Valsts aizsardzības dienestam jābūt obligātam

Šodien, padziļinātā kursa angļu valodā 12.ab klase debatēja par tēmu – Valsts aizsardzības dienestam jābūt obligātam. “State Military Service must be mandatory” . Debatēs piedalījās sešas komandas, kuras izdebatēja abas pozīcijas, tādējādi veicinot kritisko domāšanu. Vadībā izvirzījās divas komandas, kurām iztrūka viens runātājs – viena no komandām Filips Marts Mežulis un Wang Yichen (Filips uzņēmās divu runātāju lomas), abi lieliski tika galā ar oponentu komandas atspēkojumu. Otra komanda- Kristaps Jankuns un Arnolds Grīslītis (Kristaps uzņēmās trīs runātāju lomas). Jāpiebilst, ka Kristaps lieliski tika galā ar savas lietas argumentu skaidrojumu un secinājumiem, tāpat trāpīgi bija atspēkojuma punkti. Savukārt Arnolds, kā trešais runātājs lieliski atspēkoja oponentu runāto caur sadursmes punktiem un deva izcilus secinājumus par labu komandai. Visi četri runātāji ieguva arī labāko runātāju titulus kopā ar Līvu Vasiļjevu, Līvu Rudzīti, Lindu Ēriku Latiņinu, Jāni Jēkabsonu, Emīlu Agarelovu. Tiek plānots, ka padziļinātā kursa skolēni Projekta darba ietvaros nākamajā semestrī no 12. un 11.klases “zvaigžņu” komandām rīkos Mini debašu turnīru ar Bauskas Valsts Ģimnāziju. Gaidīsim jaunās zvaigznes no 11.klases turnīra rezultātiem 15.11. (Angļu valodas skolotāja Vita Ķērpe)

«     »    Skatīt visus