06.Dec, 2018

Citāda vēsture

Vēstures stundas var būt pat ļoti aizraujošas! Kādā no vēstures stundām 10.a klase slēdza darba līgumu ar skolotāju S. Kozlovu, kurā apņēmās parādīt savas zināšanas Seno laiku vēsturē. Skolēnu pašu izvēlē bija kā viņi to parādīs. Rezultātā tapa gleznojumi, modeļi, dejas, austrumu saldumi. Skolotāja priecājas, par skolēnu radošumu un paveikto!

 

   

 

 

 

 

«     »    Skatīt visus