09.Apr, 2022

Caur vēdera priekiem iepazīt pasauli

Vai ar maltītes(ēdiena)palīdzību var uzzināt par kādas valsts kultūru? Var! 11. un 12. klases to pierādīja.
Vispirms katrs izlozēja savu valsti, tad noskaidroja šīs valsts tradicionālo ēdienu un sagatavoja stāstījumu par šīs valsts tradīcijām , kultūru un baudot garšīgās maltītes uz brīdi ceļojām pa pasauli.

«     »    Skatīt visus