06.Mar, 2024

Bauskas novada publiskās runas konkurss svešvalodās

Aizvadīts Bauskas novada publiskās runas konkurss svešvalodās Iecavas vidusskolā, 6.martā. Publiskās runas konkursā kopā piedalījās 10 novada skolu pārstāvji un viesi no Lietuvas ukraiņu skolas. Skolēni uzstājās angļu, krievu un vācu valodās par izvēlēto tēmu. Iecavas viduskolas krievu valodas 8.,9.klašu grupā 1.vietu ieguva Daņiils Lapickis (sk. Inese Vasiļjeva), 10.-12.klašu grupā 1.vietu ieguva Renāts Tokmačovs un 2.vietu Anastasija Juhņeviča (sk. Inese Šahurova), 3.vietu Emīls Briedis (sk. Inese Vasiļjeva). Vācu valodas pamatskolas grupā 2.vietu ieguva Dominiks Druviņš un 3.vietu Arnolds Rodenkirhens (sk. Solveiga Lineja). Savukārt angļu valodas 8.,9.klašu grupā 2.vietu ieguva Gvido Filipsons (sk. Iveta Salgrāve) un Atzinību saņēma Kate Zaumane (sk. Kristīne Karele). Paldies skolotājiem par skolēnu gatavošanu konkursam, paldies tiesnešiem par darbu, paldies tehniskajiem palīgiem skolēniem – Megijai, Georgam, Rihardam, Felicitai un Esterei, paldies skolas dežurantei Ligitai par sagaidīšanu, Agatei Mediņai un Daigai Skujai par telpu sakārtošanu un noformēšanu, paldies Daigai Nolbergai par rezultātu protokolu sagatavošanu, paldies skolas virtuvei par galda klāšanu, paldies Tarkšķiem un Kristīnei Karelei, paldies Dacei Riekstiņai par foto brīžiem, paldies Kārlim Indriksonam par tehnisko nodrošinājumu, paldies Bauskas novada izglītības nodaļai par diplomiem un balvām, paldies Iecavas vidusskolas administriācijai par atbalstu. Uz tikšanos vēl kuplākā pulkā nākamajā gadā.
Svešvalodu jomas koordinatore un angļu valodas skolotāja Vita Ķērpe.

«     »    Skatīt visus