20.Dec, 2022

Atbildības izaicinājums

Decembra mēnesī ciešāk iepazināmies ar vienu no mūsu skolas vērtībām – atbildību. Katra klase izvēlējās individuālu vai klasei kopīgu izaicinājumu, piemēram, . sasveicināties ar jebkuru pieaugušo un savu klases biedru, izlasīšu 11 lappuses, sportošu 30 min. u.t.t. Atbildības izaicinājuma mērķis bija katram gūt sajūtu, ka katra atbildība ir paveikt savu apņemšanos un redzēt kā tas ietekmē līdzcilvēkus. Šī apņemšanās tika fiksēta klases kopīgā plakātā vai instalācijā, kas pēc 20.decembra tika izlikts skolas kopīgajās telpās.
Šajā mācību semestrī aktualizēsim arī pārējās mūsu vērtības: tradīcijas, cieņa, mācīšanās un vide.

 

«     »    Skatīt visus