30.Sep, 2020

Angļu valodas skolotāja izglītojas

Skolotāja V.Ķērpe piedalās divu dienu kursos “Supporting Multilingual Classes” – Atbalsts daudzvalodīgām klasēm. Kursus organizē Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija un Eiropas Moderno valodu centrs no 29.09.līdz 30.09. Rīgā. Kursu mērķauditorija ir angļu valodas skolotāji, kuri konkursa kārtībā tika izvēlēti realizēt Eiropas projektu. Darba programma ir ļoti piesātināta. 29 angļu valodas skolotāji no dažādām Latvijas skolām aktīvi darbojas sadarbības grupās par starptautisko speciālistu piedāvātajām tēmām, stundu plāniem, metodēm utt. Ļoti lieliska pieredze ir klausīties starptautiskos kolēģus no Īrijas un Spānijas tiešsaistē, bet darboties klātienē.

 

 

 

 

 

«     »     Skatīt visus