13.Okt, 2023

Aizvēsture

Latvijas un pasaules vēstures stundās 7.a,b ,c klases apguva tēmu Aizvēsture. Skolēni pētīja dažādus aizvēstures posmus, apskatīja dažādas rekonstrukcijas. Šoreiz paši bija pētnieki un rekonstrukciju veidotāji.
Sk. S. Kozlova

«     »     Skatīt visus