01.Nov, 2023

Mācību materiāls

Pirms rudends brīvlaika saņēmu patīkamu ziņu un pārsteigumu, ka mūsu skola arī ir izvirzīta, lai saņemtu Esi/ sociāli emocionālo prasmju, spēļu un metožu grāmatu komplektu kā dāvinājumu kampaņu “Apturēsim mobingu skolās” un “Plecu pie pleca”ietvaros. Dažādas idejas un spēles var izmantot strādājot ar bērniem gan individuāli, gan grupās. Klašu audzinātājiem tās noderēs veidojot klases stundas. Svarīgi attīstīt un pilnveidot sociāli emocionālās prasmes, iepazīstot sevi un citus caur dažādām metodēm.
B. Akermane

«     »     Skatīt visus