10.Jūn, 2023

Izbauda pēceksāmenu brīvību

Kad nu eksāmeni pievarēti 9.c klase nosvin to laivu braucienā peldot pa Dienvidsusejas un Mēmeles upēm, salīdzinot Latvijas un Lietuvas krastu sakoptību. Kopumā varonīgi pievarējām 21 km, kas skaisti – laiskā upes plūdumā pārvērtās 6 stundu mierīgā peldējumā. Sasniedzot kempingu “Lutauši” pagatavojām un baudījām zupu Elīnas vecāku vadībā, un, Ances gatavotu, bet Riharda ceptu varen gardu gaļu. Pie ugunskura dziedājām dziesmas un sagaidot pusnakti suminājām Megiju viņas saldajos 16. Tad baudījām kempinga izklaides un katrs pēc savām spējām un iespējām sagaidījām saullēktu.
Sk. L. Logvina-Siliņa

«     »     Skatīt visus