15.Mai, 2023

Citāda Ģeogrāfija

7.klašu skolēni ņēma dalību citādā ģeogrāfijas stundā – foto orientēšanās Iecavas apkārtnē.
Uzdevumus sagatavoja 9.c klases audzēkņi Elīna Roze un Jānis Mežaks, kuri ēnu dienā nolēma iejusties ģeogrāfijas skolotāja lomā.
Paldies ēnotājiem par atsaucību, ieguldīto laiku un precīzo punktu skaitīšanu!
Sk. S. Pļaviņa

«     »     Skatīt visus