16.Mar, 2023

Pirmais Bauskas novada Publiskās runas konkurss

Piektien, 10.martā Iecavas vidusskolā tika rīkots pirmais Bauskas novada Publiskās runas konkurss svešvalodās. Konkursu atbalstīja Bauskas novada izglītības nodaļa un atklāšanā pagodināja nodaļas vadītāja Vija Ieleja.
Kopā konkursā piedalījās septiņas Bauskas novada skolas – Iecavas vidusskola, Bauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas 2.vidusskola, Vecumnieku vidusskola, Skaistkalnes vidusskola, Codes pamatskola, Valles pamatskola. Vislielākā pārstāvniecība bija angļu valodā vidusskolas posmā, tad 8.-9.kl.grupā angliski un visbeidzot mazākumā krievu valodas runātāji abās grupās.
Lai pasākums noritētu raiti lielu palīdzību sniedza divi 12.klases skolēni – Līva Vasiļjeva un Toms Vitrups. Viņi palīdzēja tiesnešiem tehniskajos jautājumos un uzņēma laiku. Tāpat milzīgu artavu deva neatkarīgie tiesneši, mūsu skolas absolventi Estere Tīna Stepanoviča – Monkeviča un Ance Bole.
Skolēniem bija jāsagatavo 3 minūšu runa par iepriekš izvēlēto tēmu. Mūsu skolu pārstāvēja – angļu valodā 8.,9.kl. grupā Le Ngoc Minh Han 9.b, Konstatntīns Zaicevs 9.b, Georgs Derkačs 9.c (skolotāja Inese Šahurova), Marta Manika 9.b (skolotāja Vita Ķērpe). Vidusskolas posmu angļu valodā pārstāvēja Beate Boganova 10.b (skolotāja Kristīne Karele), Anna Bērziņa 11.b, Estere Tēraudkalna 11.a, Rūta Rulle 12.a, Kristaps Jankuns 12.b, Līva Rudzīte 12.a (skolotāja Vita Ķērpe). Krievu valodas pamatskolas posmu pārstāvēja četri skolotājas Ineses Vasiļjevas skolēni – Daņiils Lapickis 8.kl., Evelīna Kviese-Ivanova 8.kl., Georgs Derkačš 9.c, Rihards Baldiņš 9.kl. Vidusskolas posmā piedalījās divi skolotājas Dzintras Kraukles jaunieši – Daņila Veremeičiks 11.kl. un Milinda Austere 12.a. Kā jau pieminēju balvu fonds tika sponsorēts no Izglītības nodaļas. Noslēgumā tika apbalvoti vairāki Iecavas vidusskolas audzēkņi.
Apsveicam krievu valodas pamatskolas posma uzvarētājus
1.vieta Rihards Baldiņš
3.vieta Georgs Derkačs
3.vieta Daņiils Lapickis  (sk. Inese Vasiļjeva).
Krievu valodas vidusskolas posmā
1.vieta Daņila Veremeičiks
2.vieta Milinda Austere  (sk. Dzintra Kraukle).
Angļu valodas pamatskolas grupā ir divi laureāti
Marta Manika 3.vieta (sk. Vita Ķērpe)
Atzinība- Konstatntīns Zaicevs (sk. Inese Šahurova).
Vidusskolas posmā angļu valodā
1.vietu ieguva Beate Bogdanova (sk.Kristīne Karele),
2.vietu Kristaps Jankuns (sk.Vita Ķērpe).
Liels gandarījums, ka Publiskās runas konkurss varēja norisināties jaunajā skolas aktu zālē.
Paldies visiem palīgiem, kas palīdzēja pirms pasākuma ar dažādiem tehniskajiem un organizatoriskajiem jautājumiem Daigai Skujai, Agatei Mediņai, Kārlim Indriksonam, skolas elektriķim, apkopējai un fotogrāfam Dacei Riekstiņai.
Pirmais Bauskas novada Publiskās runas konkurss aizvadīts un esam gatavi arī nākamo gadu organizēt, cerams vēl kuplākā skaitā konkursu. Visiem jaukas un pavasīgas Pavasara brīvdienas! Bauskas novada Svešvalodu jomas koordinatore un angļu valodas skolotāja Iecavas vidusskolā Vita Ķērpe.

«     »     Skatīt visus