25.Sep, 2020

5.a klases stunda

5.a klases ar skolotāju Z. Zīvārti aktīvi pavadīja klases stundu atpūtas vietā “Dambis”

«     »    Skatīt visus