10.Mai, 2022

Draošs internets

Šodien pie 3.c (kl. audz.E. Niedra) klases skolēniem viesojās lektore Sandra Magrina, lai iepazīstinātu skolēnus
ar drošu interneta lietošanu. Bērni uzzināja kādi ir riski un apdraudējumi lietojot internetu un kā atšķirt, pārbaudīt vai publicētā informācija ir patiesa.
Nodarbība notika projekta Nr. LLI-505 “Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats” ietvaros.

«     »     Skatīt visus