09.Nov, 2020

3.c gatavi sagaidīt Mārtiņdienu

Kas tur dīc, kas tur rīb
Ap to mūsu istabiņu?
Mārtiņš gaili dancī veda
Ap istabu tekādams.

3.b klase gatavi sagaidīt Mārtiņdienu ar saviem krāsainajiem Mārtiņdienas gaiļiem.(sk.L.Kraukle)

 

«     »    Skatīt visus