Personāls

  Skolas direktors Kārlis Kravis

Skolas personāls, kontakti

Nr.p.k. Uzvārds Vārds amats
1 Akermane Baiba sociālais pedagogs
2 Āboliņa Agnese sākumskolas skolotāja
3 Belinska Inga bibliotēkas vadītāja
4 Birka Gunita latviešu valoda un literatūra, bibliotekāre
5
6 Cera Iveta sociālās zinības, vēsture, kultūra un māksla
7 Cera Zane dizains un tehnoloģijas
8 Čivče-Vaivode Alise latviešu valoda un literatūra
9 Dārziņa Solvita angļu valoda
10 Dmitrijeva Iveta latviešu valoda un literatūra
11 Draudziņa Ingrīda logopēds, dabaszinības, latviešu valoda
12 Dīce Sigita sports un veselība
13 Ērgle Velga bioloģija
14 Garanča-Tiltiņa Iveta pedagoga palīgs
15 Gorskis Mihails ķīmija
16 Grantiņa Linda sākumskolas skolotāja
17 Grase Aina sākumskolas skolotāja
18 Greiža Dace latviešu valoda un literatūra, muzejs
19 Grīnberga Amanda sports un veselība
20 Grīnberga Ilona direktora vietniece izglītības jomā
21 Gulbe Anita pedagoga palīgs
22 Gustiņa Rudīte angļu valoda
23 Indriksons Kārlis datorika
24 Jaunzeme Santa sākumskolas skolotāja
25 Karele Kristīne angļu valoda
26 Karnīte Valda sociālas zinības, teātra māksla
27 Kazaroveca Janīna fizika
28 Kociņa Liene datorika
29 Korčagina Īrisa sports un veselība
30 Kozlova Sanita sociālās zinības, vēsture
31 Kraukle Dzintra krievu valoda
32 Kraukle Linda sākumskolas skolotāja
33 Kravis Kārlis direktors, fizika
34 Ķērpe Vita angļu valoda
35 Ķurbe Ilvija ķīmija, bioloģija
36 Lasmane Madara latviešu valoda un literatūra
37
38 Lineja Solveiga direktora vietniece izglītības jomā, vācu valoda
39 Logvina-Siliņa Liene matemātika
40 Mediņa Agate direktora vietniece izglītības jomā
41 Mediņa Dina fizika, matemātika
42 Meldere Elīna ģeogrāfija
43 Meškalo Sanita sākumskolas skolotāja
44 Niedra Elīna sākumskolas skolotāja
45 Pāruma Antra Uzņēmējdarbība, sociālās zinības, vācu valoda
46 Pārums Voldemārs sports un veselība
47 Petrišina Olga vizuālā māksla
48 Pīlādze Milita mūzika
49 Pļaveniece Laima ķīmija
50 Pļaviņa Solvita sākumskolas skolotāja, ģeogrāfija
51 Ratkus Pārsla matemātika
52 Radziņš Rolands psihologs
53 Riekstiņa Dace mūzika
54 Rinkoviča Margita matemātika
55 Rozentāle Anda sākumskolas skolotāja
56 Samtiņa Skaidrīte pedagoga palīgs
57 Savinska Regīna sports un veselība
58 Skangalis Jānis deju skolotājs
59 Slapiņa Māra matemātika
60 Šahurova Inese angļu valoda
61 Šata Monta sākumskolas skolotāja
62 Šlikaite Tatjana karjeras konsultants
63 Šķesteris Jānis direktora vietnieks izglītības jomā
64 Štrausa Ilze matemātika
65 Šmits Edgars direktora vietnieks izglītības jomā, datorika
66 Taurene Anitra latviešu valoda un literatūra
67 Vasiļjeva Inese krievu valoda
68 Visocka Amanda sākumskolas skolotāja
69 Vizule Dace interešu izglītības skolotāja
70 Zaķe Gita direktora vietniece izglītības jomā, datorika
71
72 Zīvārte Zanda dizains un tehnoloģijas
73 Žeikare Evita sākumskolas skolotāja