Personāls

Skolas personāls, kontakti

Nr. Uzvārds Vārds Amats
1. Akermane Baiba sociālais pedagogs
2. Āboliņa Agnese sākumskolas skolotāja
3. Belinska Inga bibliotēkas vadītāja, pedagogs karjeras konsultants, krievu valoda
4. Birka Gunita bibliotekāre, latviešu valoda un literatūra
5. Briede Arta interešu izglītības skolotāja
6. Cera Iveta Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, kultūra un māksla
7. Cera Zane dizains un tehnoloģijas
8. Cildermanis Egmonts sports un veselība
9. Čivče-Vaivode Alise latviešu valoda un literatūra
10. Dārziņa Solvita angļu valoda
11. Dmitrijeva Iveta latviešu valoda un literatūra
12. Draudziņa Ingrīda logopēds, sākumskolas skolotāja
13. Dīce Sigita sports un veselība
14. Ērgle Velga bioloģija
15. Garanča-Tiltiņa Iveta pedagoga palīgs
16 Gorskis Mihails ķīmija
17. Grantiņa Linda sākumskolas skolotāja
18. Grase Aina direktora vietniece izglītības jomā
19. Greiža Dace latviešu valoda un literatūra
20. Grīnberga Amanda sports un veselība
21. Grīnberga Ilona direktora vietniece izglītības jomā
22. Gulbe Anita sākumskolas skolotāja
23. Gustiņa Rudīte angļu valoda
24. Hinca Ilze izglītības psihologs
25. Ieleja Vija pamatizglītības skolotāja
26. Indriksons Kārlis datorika
27. Jaunzeme Santa sākumskolas skolotāja
28. Juška Gundega
29. Karele Anna Patrīcija mūzika
30. Karele Kristīne angļu valoda
31. Karnīte Valda sociālās zinības un vēsture, teātra māksla
32. Kazaroveca Janīna fizika, inženierzinātnes
33. Kociņa Liene datorika
34. Korčagina Īrisa sports un veselība
35. Kozlova Sanita Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības
36. Kraukle Dzintra krievu valoda
37. Kraukle Linda sākumskolas skolotāja
38. Krievāne Agnija pedagoga palīgs
39. Ķērpe Vita angļu valoda
40. Ķurbe

 

Ilvija bioloģija, ķīmija
41. Lapiņa Monta pedagoga palīgs
42. Lasmane Madara latviešu valoda un literatūra
43. Lineja Solveiga direktora vietniece izglītības jomā, vācu valoda
44. Logvina-Siliņa Liene matemātika
45. Mediņa Agate direktora vietniece izglītības jomā
46. Mediņa Dina matemātika, inženierzinātnes
47. Meškalo Sanita sākumskolas skolotāja
48. Niedra Elīna
49. Pāruma Antra vēsture un sociālās zinātnes, uzņēmējdarbības pamati, vācu valoda
50. Pārums Voldemārs sports un veselība
51. Petrišina Olga vizuālā māksla
52. Pīlādze Milita mūzika
53. Pļaveniece Laima ķīmija, dabaszinības
54. Pļaviņa Solvita ģeogrāfija
55. Ratkus Pārsla matemātika
56. Riekstiņa Dace mūzika
57. Rinkoviča Margita matemātika
58. Rozentāle Anda sākumskolas skolotāja
59. Rozentāle Ineta interešu izglītības skolotāja
60. Salgrāve Iveta angļu valoda
61. Samtiņa Skaidrīte pamatizglītības skolotāja
62. Savinska Regīna sports un veselība
63. Skangalis Jānis sociālās zinības un vēsture
64. Slapiņa Māra matemātika
65. Šahurova Inese angļu valoda, krievu valoda
66. Šata Monta sākumskolas skolotāja
67. Šķesteris Jānis direktora vietnieks izglītības jomā, sociālās zinības
68. Šlikaite Tatjana pedagogs karjeras konsultants
69. Šmits Edgars direktora vietnieks izglītības jomā, datorika
70. Štrausa Ilze matemātika
71. Taurene Anitra latviešu valoda un literatūra
72. Vasiļjeva Inese krievu valoda
73. Visocka Amanda sākumskolas skolotāja, krievu valoda
74. Vizule Dace interešu izglītības skolotāja
75. Zaķe Gita direktora vietniece izglītības jomā, datorika
76. Zīvārte Zanda dizains un tehnoloģijas
77. Zariņa Sarmīte mūzika
78. Žeikare Evita angļu valoda