22.Nov, 2018

Nāc lasi!

Atgādinām, ka pie mums var nākt lasīt žurnālus uz vietas lasītavā!      Regulāri var apskatīt tematiskas izstādes. Šobrīd izstāde veltīta Latvijas simtgadei. 

«     »     Skatīt visus