19.Apr, 2023

Mācību process streika laikā

Informējam, ka lielākā daļa no mūsu skolas pedagogiem plāno piedalīties izglītības darbinieku streikā no 24.-26. aprīlim.  Esam izveidojuši alternatīvu stundu sarakstu ar klātienes un attālināta formāta nodarbībām, kur tas būs iespējams. Vēršam uzmanību, ka skolēnu apmeklējums tiks fiksēts e-klasē atbilstoši mācību stundu sarakstam.
Attālinātos uzdevumus pedagogi nodos skolēniem, izmantojot e-klases dienasgrāmatu, tie tiks sagatavoti līdz 21.aprīļa plkst.15.00.
Lūdzu ņemt vērā – ja streiks nenotiks, mācību process ritēs savu gaitu, notiekot tālāk minētajām aktivitātēm, šāds lēmums var tikt pieņemts pēdējā brīdī.
Ņemot vērā, ka klātienē stundas notiek ļoti īsu laiku vai notiek attālināti, pusdienas tiks organizētas tikai otrdien, 9.klasēm, kuras rakstīs diagnosticējošo darbu.
Autobusi kursēs pēc speciāla grafika un sastādīti pēc prognozēto braucēju saraksta.

Autobusu saraksts streika laikā

Stundu saraksts streika laikā

«     »     Skatīt visus