01.Jūn, 2021

Mācību literatūras saraksts 2021./2022. – 2023./2024.mācību gadam

IECAVAS NOVADA DOME
IECAVAS VIDUSSKOLA
Skolas iela 37, Iecava, Iecavas novads, LV-3913. Tālr. 63960755, 63960752,
www.iecavas-vsk.lv, e-pasts: vidusskola@iecava.lv
Iecavas novads
APSTIPRINU
Iecavas vidusskolas direktore _A.Zaķe

Mācību literatūras saraksts 2021./2022. – 2023./2024.mācību gadam

Iekšējais normatīvais akts Nr.21
Izdots pamatojoties uz MK 2005.gada 18.oktoba nolikumu Nr. 779
„Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā
procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju” 3.14.apakšpunktu
saskaņot 28.05.2021. pedagoģiskās padomes sēdē Nr.2


Mācību līdzekļu saraksts sākumskolai:


Valodu mācību joma

Latviešu valoda

1.klasei Anspoka Z., Latviešu valoda 1.klasei 1.un 2.daļa, Lielvārds, 2013.
2.klasei Anspoka Z., Latviešu valoda 2.klasei, Lielvārds, 2014.
3.klasei Anspoka Z., Latviešu valoda 3.klasei, Lielvārds, 2015.
4.klase Anspoka Z., Latviešu valoda 4 .klasei, Lielvārds, 2016.

Angļu valoda

Fairyland Starter, 1.klasei, 2011.(1.klase)
Fairyland 2, 2011. (2.klase)
E.Grey, V.Evans. Welcome 1., Express Publishing, 2000. (3.klase)
E.Grey, V.Evans. Welcome 2., Express Publishing, 2000. (4.klase)

Krievu valoda

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva. Просто по-русски. Krievu valoda 4. klasei: Mācību grāmata
un darba burtnīca. Izdevniecība RETORIKA A, Rīga, 2020.

Vācu valoda

Bovermann M., Paul, Lisa & Co Starter Kursbuch, Hueber (4.klase)

Matemātikas mācību joma

Matemātika

1.klasei Helmane I., Matemātika 1.klasei, Lielvārds, 2013.
2.klasei Helmane I., Matemātika 2.klasei, Lielvārds, 2014.

3.klasei Helmane I., Matemātika 3.klasei, Lielvārds, 2015.
4.klasei Helmane I., Matemātika 4.klasei, Lielvārds, 2015.

Dabaszinātņu mācību joma
Dabaszinības

1.klasei:
Ansone G., Dabaszinības 1.klasei, mācību grāmata, Lielvārds, 2020.
Jonušaite Z., Dabaszinības 1.klasei, mācību burtnīca, Lielvārds, 2020.
2.klasei:
Ansone G., Dabaszinības 2.klasei, Lielvārds, 2020.
Jonušaite Z., Dabaszinības 2.klasei, mācību burtnīca, Lielvārds, 2020.
3.klasei:
Vilks I., Gribuste R., Dabaszinības 3.klasei, Lielvārds, 2014.
Jonušaite Z., Dabaszinības 3.klasei, darba lapas, Lielvārds, 2014.
4.klasei:
Vilks I., Dabaszinības 4.klasei, Lielvārds, 2020.
Vilks.I., Dabaszinības 4.klasei, mācību burtnīca, Lielvārds, 2020.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma
Sociālās zinības

1.klasei „Es pats”, darba lapas, Junior Achievement Latvija
2.klasei „Es ģimenē”, darba lapas, Junior Achievement Latvija3.klasei „Es sabiedrībā”, darba lapas, Junior Achievement Latvija

Sociālās zinības un vēsture

4.klasei Purēns V., Sociālās zinības un vēsture 4.klasei, RaKa, 2020.

Ētika

3.klasei:
Golubeva V., Ētika 3.klasei, darba burtnīca, Zvaigzne ABC, 2005.
Gaile I., Kristīgā mācība 3.klasei, Zvaigzne ABC

Tehnoloģiju mācību joma

Datorika

Dagiene V., Datorikas uzdevumi 1. un 2.klasei, Zvaigzne ABC, 2020.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma
Vizuālā māksla

Ar gudru ziņu, Vizuālā māksla 4.klasei, RaKa, 2005.
Sīmane Z., Vizuālā māksla 1.-9.klasē, Lielvārds, 1998. Orlovska I., Vizuālās mākslas mācīšana 2., 3., 4.klasē, Zvaigzne ABC, 1997.

Mūzika

Vilkārse I., Mūzika 1.klasei, Zvaigzne ABC, 2000.
Vilkārse I., Mūzika 2.klasei, Zvaigzne ABC, 2005.
Vilkārse I., Mūzika 3.klasei, Zvaigzne ABC, 2002.
Vasmanis I., Mūzika 4.klasei, Zvaigzne ABC, 2002.

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
Sports

Sports 1.-4.klase, Metodiskie ieteikumi skolotājam, RaKa, 2011.
Bernhards V., Vieglatlētikas skola, Metodisks līdzeklis skolotājiem, RaKa, 2011.
Krauksta V., Atļautais un aizliegtais sportā, RaKa, 2011.

Mācību līdzekļu saraksts 5.-9.klasēm:

Valodu mācību joma

Latviešu valoda

Veckāgana V., Latviešu valoda 5.klasei, Lielvārds, 2004
Veckāgana V., Latviešu valoda 6.klasei, Lielvārds, 2005.
Veckāgana V., Latviešu valoda 7.klasei, Lielvārds, 2006.
Veckāgana V., Latviešu valoda 8.klasei, Lielvārds, 2007.
Veckāgana V,. Latviešu valoda 9.klasei, Lielvārds, 2008.

Angļu valoda

Falla T., Solutions Elementary, Third Edition, Oxford, 2017 (5.-7.klase)
Falla T., Pre-Intermediate, Third Edition, Oxford, 2017 (8.-9.klase)

Krievu valoda

E.Arhangeļska, L.Ignatjeva, L.Mūriņa. Просто по-русски. Krievu valoda 5.klasei:
Mācību grāmata un darba burtnīca. Izdevniecība RETORIKA A, Rīga, 2021.
Ivanova I., Здравствуй, это я!, 6.klase, Zvaigzne ABC, 2007.
Ivanova I., Здравствуй, это я!, 7.klase, Zvaigzne ABC, 2008.
Ivanova I., Здравствуй, это я!, 8.klase, Zvaigzne ABC, 2009.
Ivanova I., Здравствуйте, это я!, 9.klase, Zvaigzne ABC, 2010.


Vācu valoda

Bovermann M., Paul, Lisa & Co 1.Kursbuch, Hueber (5.klase
Georgiakaki M.Beste Freunde A1/1, 1/2/, Hueber, 2008. (6.klase)
Georgiakaki M.Beste Freunde A2/1, Hueber, 2008. (7.klase)
Georgiakaki M.Beste Freunde A 2/2/, Hueber, 2008. (8.klase)
Georgiakaki M.Beste Freunde B1, Hueber, 2008. (9.klase)


Matemātikas mācību joma

Matemātika

France I., Matemātika 5.klasei, Lielvārds, 2013.
France I., Matemātika 6.klasei, Lielvārds, 2014.
Āboltiņa B., Matemātika 7.klasei, 1. un 2.daļa, Zvaigzne ABC, 2015.
Āboltiņa B., Matemātika 8.klasei, 1. un 2.daļa, Zvaigzne ABC, 2014.
Āboltiņa B., Matemātika 9.klasei, 1. un 2.daļa, Zvaigzne ABC, 2013.
Dzērve I., Uzdevumu krājums matemātikā 5.,6.klasei, Zvaigzne ABC, 2004.

Dabaszinātņu joma

Dabaszinības

Vilks I., Dabaszinības 5.klasei, Mācību grāmata, Lielvārds, 2021.
Vilks I., Dabaszinības 6.klasei, Lielvārds

Fizika

Šilters E., Fizika 8.klasei, Lielvārds, 2000.
Antons L., Dzērve U., Uzdevumu krājumi fizikā 8.klasei, Lielvārds, 1997.
Šilters E., Fizika 9.klasei, Lielvārds, 2000.
Antons L., Dzērve U., Uzdevumu krājumi fizikā 9.klasei, Lielvārds, 2001.

Ķīmija

Drille, Kakse, Ķīmija 8.klasei, Zvaigzne ABC, 2013. (8.klase)
Drille, Kakse, Ķīmija 9.klasei, Zvaigzne ABC, 2014. (9.klase)

Ģeogrāfija

Lipsberga A., Ģeogrāfija, 7.klasei, Lielvārds, 2020.
Druva-Druvaskalne I. u.c., Āzijas un Eiropas ģeogrāfija, 8.klase, Zvaigzne ABC, 2011.
Grosberga S., Uzdevumi un praktiskie darbi Latvijas ģeogrāfijā 9.klasei, Zvaigzne
ABC, 2003.
Šustere G., Latvijas ģeogrāfija 9.klasei, Zvaigzne ABC, 2011.
Atlants. Pasaules ģeogrāfijas atlants, Jāņa sēta, 2013.

Bioloģija

Sausiņa L., Bioloģija 7.klasei, Zvaigzne ABC, 2020.
Gribuste R., Bioloģija 8.klasei, Lielvārds, 2012.
Gribuste R., Bioloģija 9.klasei, Lielvārds 2013.


Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Sociālās zinības un vēsture (5.klase) Mācību grāmata sagatavošanā


Sociālās zinības


G., Purēns V., Sociālās zinības 7.klasei, RaKa, 2020
Siņicins M., Sociālās zinības 8.klasei, RaKa, 2021.
Andersone E. u.c., Sociālās zinības 9.klasei, Zvaigzne ABC, 2010.
Latvijas un pasaules vēsture (7.–9. klase)
Goldmane S., Pasaules vēsture pamatskolai 1.daļa – 6.klase, Zvaigzne ABC, 2009.
Goldmane S., Pasaules vēsture pamatskolai 2.daļa – 7.klase, Zvaigzne ABC, 2010.
Goldmane S., Pasaules vēsture pamatskolai 3.daļa – 8.klase, Zvaigzne ABC, 2010.
Goldmane, Vēsture pamatskolai, Jaunākie laiki – 9.klase, Zvaigzne ABC, 2004.
Goldmane S., Latvijas vēsture pamatskolai 1.daļa – 6.klase, Zvaigzne ABC, 2011.
Goldmane S., Latvijas vēsture pamatskolai 2.daļa – 7.klase, Zvaigzne ABC, 2011.
Goldmane S., Latvijas vēsture pamatskolai 3.daļa – 8.klase, Zvaigzne ABC, 2011.
Goldmane S., Latvijas vēsture pamatskolai 4.daļa – 9.klase, Zvaigzne ABC, 2015.


Tehnoloģiju mācību joma

Mājturībā un tehnoloģijās meitenēm


Kulakova M., Mājturība 5.klasei, Zvaigzne ABC
Kulakova M., Mājturība 6.klasei, Zvaigzne ABC
Kulakova M., Mājturība 7.klasei, Zvaigzne ABC
Kulakova M., Mājturība un tehnoloģijas 8.klasei, Zvaigzne ABC, 2008.
Kulakova M., Mājturība 9.klasei, Zvaigzne ABC, 2011.
Kazaka S., Mājturība un tehnoloģijas 6.klasei A un B daļas, RaKa, 2010.
Pridāne A., Praktiskie uzdevumi mājturībā 6.klasei, Zvaigzne ABC, 2002.
Pridāne A., Praktiskie uzdevumi mājturībā 7.klasei, Zvaigzne ABC, 2004.
Pridāne A., Praktiskie uzdevumi mājturībā 8.klasei, Zvaigzne ABC, 2002.
Pridāne A., Praktiskie uzdevumi mājturībā 9.klasei, Zvaigzne ABC, 2003.
Izvēlies veselīgu uzturu. Uzturlīdzekļu ķīmiskā sastāva tabulas, Zvaigzne ABC, 2002.


Mājturībā un tehnoloģijās zēniem, Tehniskā grafikā

Avotiņš J., Mājturība un tehnoloģijas 5.klasei, B daļa, RaKa
Avotiņš J., Mājturība un tehnoloģijas 6.klasei, B daļa, RaKa
Čukurs J. u.c., Tehniskā grafika (Grafisko darbu uzdevumu krājums), RaKa, 2010.
Čukurs J. u.c., Tehniskā grafika (Mācību grāmata), RaKa, 2008.
Čukurs J. u.c., Tehniskā grafika (Skolotāju grāmata), RaKa, 2009.
Datorika
Veiss K., Informātika pamatskolai 5.klasei, Zvaigzne ABC, 2011.
Veiss K., Informātika pamatskolai 6.klasei, Zvaigzne ABC, 2011.
Veiss K., Informātika pamatskolai 7.klasei, Zvaigzne ABC, 2011.
Bloka I., Informātika pamatskolai, SIA Mācību grāmata, 2010.


Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma
Literatūra


Kalve A., Stikāne I., Literatūra 5.klasei, Pētergailis.
Kalve A., Stikāne I., Literatūra 6.klasei, Pētergailis.
Kalve A., Stikāne I., Literatūra 7.klasei, Pētergailis.
Kalve A., Stikāne I., Literatūra 8.klasei, Pētergailis.
Kalve A., Stikāne I., Literatūra 9.klasei, Pētergailis.


Vizuālā mākslā

Briška I., Vizuālā māksla 5.klasē, RaKa, 2009.
Briška I., Vizuālā māksla 6.klasē, RaKa, 2009.
Briška I., Vizuālā māksla 7.klasē, RaKa, 2013.
Kogaine Z., Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā, Zvaigzne ABC, 1999. (7.-9.klase)
Sīmane Z., Vizuālā māksla 1.-9.klasē, Lielvārds, 1998.
Blīgzna K., Līnijas, laukumi, kompozīcijas. 5.-9.klase, Lielvārds, 2003.
Blīgzna K., Kompozīcijas pamati 5.-9.klase, Lielvārds, 2004.
Blīgzna K., Vizuālās mākslas ABC, Lielvārds, 1999.

Mūzika

Vasmanis I., Mūzika 5.klasei, Zvaigzne ABC, 2003.
Grauzdiņa I., Mūzika 6.klasei, Zvaigzne ABC, 2004.
Grauzdiņa I., Mūzika 7.klasei, Zvaigzne ABC, 2005.
Grauzdiņa I., Mūzika 8.klasei, Zvaigzne ABC, 2006.
Grauzdiņa I., Mūzika 9.klase, Zvaigzne ABC 2008.


Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma


Sports

Kurzemniece L, Sporta ABC 6.-9.klasēm, Lielvārds, 1996.
Kurzemniece L., Sports jautājumos un atbildēs, Zvaigzne ABC, 2005.
Bernhards V., Vieglatlētikas skola. Metodisks līdzeklis skolotājiem, RaKa, 2011.
Krauksta V., Atļautais un aizliegtais sportā, RaKa 2011.


Mācību līdzekļu saraksts 10.-12.klasēm:


Valodu mācību joma

Latviešu valoda

Veckāgana V., Latviešu valoda 10.klasei, Lielvārds, 2008.
Veckāgana V., Latviešu valoda 11.klasei, Lielvārds, 2012.
Veckāgana V., Latviešu valoda 12.klasei, Lielvārds, 2013.

Krievu valoda

Pestune J., Sto urokov russkovo, 1.daļa, Zvaigzne ABC, 2019.
Марченko E., Путь 1, Zvaigzne ABC, 2009. (10.klase)
Марченko E., Путь 2, Zvaigzne ABC, 2009. (11.klase)
Марченko E., Путь 3, Zvaigzne ABC, 2011. (12.klase)

Angļu valoda


Hudson J., Falla T., Solution 3 edition (Intermediate) Student BOOk (10.- 11.klase)
Hudson J., Falla T., Solution 3 edition (Intermediate) Work BOOk (10.-11.klase)
Hudson J., Falla T., Solution 3 edition (Upper Intermediate) Student BOOk (12.klase)
Hudson J., Falla T., Solution 3 edition (Upper Intermediate) Work BOOk (12.klase)
Vācu valoda
Mit uns, B1+, Kursbuch, Arbeitsbuch, (10.klase), Hueber, 2017
Mit uns, B2, Kursbuch, Arbeitsbuch, (11.-12.klase), Hueber, 2018
Schritte international 1, Kursbuch + Arbeitsbuch, D.Niebisch, S.Penning – Hiemstra u.a.
(Vācu III.valoda, 10.klase), Hueber
Schritte international 2, Kursbuch + Arbeitsbuch, D.Niebisch, S.Penning- Hiemstra u.a.
(Vācu III.valoda, 11.klase), Hueber
Schritte international 3, Kursbuch + Arbeitsbuch, D.Niebisch, S.Penning – Hiemstra u.a.
(Vācu III. valoda, 12.klase), Hueber


Matemātikas mācību joma

Matemātika

France I. u.c., Matemātika 10.klase, Lielvārds, 2010.
Lude I. u.c., Matemātika 10.klase, 1. un 2.daļa ,Pētergailis, 2008.
France I. u.c., Matemātika 11.klase, Lielvārds, 2010.
Lude I. u.c., Matemātika 11.klase 1. un 2.daļa, Pētergailis, 2009.
Lude I. u.c., Matemātika,12.klase, Pētergailis, 2010.
Slokenberga u.c., Matemātika 12.klasei, Lielvārds, 2011.

Dabaszinātņu mācību joma

Fizika

Šilters E. u.c., Fizika 10.klasei, Lielvārds, 2004.
Dzērve U. u.c., Fizikas uzdevumu krājums 10.klasei, Lielvārds, 2005.
Puķītis P., Testi fizikā 10.klasei, Zvaigzne ABC, 2000.
Šilters E. u.c., Fizika 11.klasei, Lielvārds, 2005.
Šilters E. u.c., Fizika 12.klasei, Lielvārds, 2008.
Vinogradovs S., Fizikas uzdevumu krājums 11., 12.klasei, Lielvārds, 2005.

Ķīmija

Kaksis A., Ķīmija 10.klasei, Lielvārds, 2019.
Kaksis A., Ķīmija 11.klasei, Lielvārds, 2010.
Kaksis A., Ķīmija 12.klasei, Lielvārds, 2011.
Namsone D., Organiskā ķīmija vidusskolai, Zvaigzne ABC, 2009.
Rudzītis G., Gorskis M., Vispārīgā ķīmija vidusskolai, Zvaigzne ABC, 2008.
Jansons E., Vispārīgā ķīmija vidusskolām, Zvaigzne ABC, 2001.
Gorskis M., Ķīmijas uzdevumu risināšana vidusskolai, Zvaigzne ABC, 2009.

Bioloģijā

Sausiņa L., Bioloģija vidusskolai 1.daļa, Zvaigzne ABC, 2008. (10.klase)
Sausiņa L., Bioloģija vidusskolai 2.daļa, Zvaigzne ABC, 2008. (10.klase)
Sausiņa L., Bioloģija vidusskolai 3.daļa, Zvaigzne ABC, 2009. (11.klase)
Sausiņa L., Bioloģija vidusskolai 4.daļa, Zvaigzne ABC, 2010. (12.klase)
Sausiņa L., Bioloģijas uzdevumi vidusskolai, Zvaigzne ABC, 2002

Ģeogrāfijā

Melbārde Z., Pasaules ģeogrāfija vidusskolai. 1.daļa, Zvaigzne ABC, 2009. un 2.daļa,
Zvaigzne ABC, 2010.
Pasaules ģeogrāfijas atlants, Jāņa sēta, 2013.


Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Vēsturē

Purēns V., Latvijas un pasaules vēsture 1., 2.sējums, RaKa, 2016.

Kultūras vēsturē

Purēns V., Kulturoloģija, RaKa, 2009. (10.-12.klase)
Austruma S, Kulturoloģija vidusskolai, Zvaigzne ABC, 2011. (10.-12.klase)

Ekonomika

Birzniece J., Ekonomika, Turība, 2010.
Jorniņa J., Ekonomika. Darba burtnīca, Turība, 2010.

Tehnoloģiju mācību joma

Informātika

Veiss K., Lietišķā informātika vidusskolai, V.Vēža redakcija, 1. un 2.daļa, Zvaigzne
ABC, 2010.
Balode A., Programmēšanas pamati, Zvaigzne ABC, 2009

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma

Literatūra

Dalbiņa I. u.c., Literatūra 10.klasei, Zvaigzne ABC, 2011.
Auzāne D. u.c., Literatūra 11.klasei, Zvaigzne ABC, 2011.
Auziņa I. u.c., Literatūra 12.klasei, Zvaigzne ABC, 2011.

Mūzika
Siliņš Ē., Mūzika 9.-12.klasei, Zvaigzne ABC, 1998.

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Sports un veselība

Kurzemniece L.,Sports jautājumos un atbildēs, Zvaigzne ABC, 2005.
Autoru kolektīvs, Sports 10.-12.klasei, Zvaigzne ABC, 2000.
Bernhards V., Vieglatlētikas skola. Metodisks līdzeklis skolotājiem, RaKa, 2011.
Krauksta V., Atļautais un aizliegtais sportā, RaKa 2011.


Bibliotēkas vadītāja I.Belinska
Saskaņots:
Mācību jomu vadītāji:
Sākumskola I.Draudziņa
Valodas:
Latviešu valoda A.Taurene
Svešvaloda V.Ķērpe
Matemātika D.Mediņa
Dabaszinības I.Ķurbe
Sociālā un pilsoniskā mācību joma A.Pāruma
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā M.Pīlādze
Tehnoloģijas E.Šmits
Veselība un fiziskās aktivitātes Ī.Korčagina

«     »     Skatīt visus