27.Sep, 2021

Eiropas valodu diena

Jānis Klīdzējs par valodu teicis: ”Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks.”

800 miljoni eiropiešu no Eiropas Padomē pārstāvētajām 47 dalībvalstīm tiek mudināti savas dzīves laikā apgūt pēc iespējas vairāk valodu: gan izglītības iestādēs, gan pašmācības ceļā. Eiropas Padome ir pārliecināta, ka daudzvalodība ir līdzeklis labākai starpkultūru sapratnei un tā ir mūsu kontinenta kultūras mantojuma galvenā sastāvdaļa.

Eiropas Valodu diena ir Eiropas Padomes (Strasbūrā) iniciatīva un kopš 2001. gada tiek svinēta 26. septembrī.

Atbalstot Eiropas Valodu dienu, Iecavas vidusskolas skolēni izvēlējās vārdu vai teicienu, tulkoja dažādās valodās, ar savu veikumu rotājot klašu un kabinetu durvis.

«     »     Skatīt visus