29.Sep, 2022

Dzejnieka atcerei

Dzejas dienu mēnesī 8.c un 9.b kl. skolēni literatūras stundās iepazina Knuta Skujenieka dzejas savdabību. Skolēni izvēlējās vienu sev tuvāko dzejnieka dzejoli, kurš iedvesmo, aizkustina, liek aizdomāties. Izvēlētajam dzejolim tika veidota ilustrācija, kā arī sagatavots izteiksmīgs lasījums. Darbi apskatāmi skolas bibliotēkas lasītavā.

 

«     »     Skatīt visus