Skani, Latvija!

Iepazīsim novadu, spēlējot spēles!

18.aprīlī Bauskas Bērnu un jauniešu centrā Iecavas vidusskolas muzeja aktīvisti Anete Āboliņa (8.c) un Ričards Volujevičs (4.c) prezentēja mūsu muzejnieku darbu Dižošanās gadatirgū, tā temats- “Iepazīsim novadu, spēlējot spēles!” Šogad izveidotā un jaunākajās klasēs jau izspēlētā digitālā spēle guva lielu atsaucību. Sk. D. Greiža

Radošo darbu konkursa “Mana veselīgā ēdienkarte” NOLIKUMS

Nolikums

Baltie maija svētki

Tarkšķi ielūdz!

Vecāku kopsapulce

Priecīgas Lieldienas!

28.marts-saīsinātā diena

Žetonu vakars

Izmaiņas