08.Mar, 2023

Atsaucies!

Iecavas vidusskolas 11.a klases skolnieces Arina Vaiņiloviča un Inita Putniņa jau otro gadu apgūst kompetenču pieejā balstītu mācību saturu. Mācību priekšmetā “Kultūra un māksla I” jaunietes interesējis temats par kultūras mantojuma daudzveidību, dažādu mantojuma veidu saglabāšanas iespējām, praktizēšanu un tālāknodošanu. Tā kā Arinai un Initai patīk jēgpilni uzdevumi, tad sadarbībā ar skolas muzeju viņas nolēmušas īstenot radošu projektu “Iecavas vidusskolas žetonu izstādes noformējums”. Taču iecere ir apgrūtināta, jo skolas muzejā nav visu vidusskolas beigšanas gadu žetonu. Tāpēc Arina un Inita lūdz Iecavas sabiedrības atbalstu šādu žetonu iegūšanai skolas muzejam.
Žetonus lūgums piedāvāt Iecavas vidusskolas kancelejā, tālr. 63960752; mob. tel. 27065939.
Izlaiduma gads, audzinātāji, skolēnu skaits:
1959 Alnis Gedrovičs (18)
1962 Dzidra Berga (28)
1969 Ilga Stīpniece ( 21); Ludmila Gorenska (11)
1971 Ādolfs Melderis (27); Anastasija Petrauska (13
1972 Irēna Maldone (21); Anita Ozoliņa (15)
1973 Renāte Ārsteniece (15); Anastasija Petrauska (28)
1974 Marta Birka (32); Tatjana Lapina (28)
1975 IrēnaMaldone (26); Ņina Solovjova (21)
1978 Renāte Ārsteniece (31); Mihails Gorskis (19); Olga Zimogļada (20)
1993 Mirdza Celmiņa (21)
1998 Benita Griškeviča (14); Natālija Beļenova (9).

«     »    Skatīt visus