Aktuāli!!!

 Vadības ziņojums 18.12.2014.

              Stundu saraksta izmaiņas!

        Galerijas

Putnu barotavas Bērnu klīniskajai slimnīcai

A.Saksei-100. Bērnu žūrijas noslēguma pasākums

Ziemas prieki

Svētrīts

Ziemas karnevāls

SMU Ziemassvētku tirdziņš kultūras namā

Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku tirdziņš  Rīgā

Ziemassvētku kauss

Piparkūku laikā

Labdarības koncerts

Egles iedegšana

Reiz mežā dzima eglīte

Eiropas Jauniešu konference Itālijā

Iecavas Gada cilvēks 2014

Valsts svētku noskaņās

11.novembris - Lāčplēša diena 

Mārtiņdienas gadatirgus

Helovīni

Labo darbu nedēļa

Rudens - ekskursiju laiks

Debates Baltkrievijā 

Uz skolu rudenī

Skolotāju diena 2014 

Olimpiskā diena

Dzejas dienas Raiņa ielā

            Profesionālās piemērotības testi un

                         projekta atbalsta materiāli.

             Iecavas novada skolās ir papildināta sporta inventāra bāze 


Ineta Bramane
Iecavas novada domes projektu vadītāja

      Sports ir ļoti nozīmīgs faktors fiziski un morāli vesela indivīda veidošanai. Bērnu un jauniešu iesaistīšana fiziskajās aktivitātēs ir viena no galvenajām prioritātēm. Svarīgi, lai sporta stundās, kas ir iekļautas skolu programmās, bērni būtu nodarbināti daudzveidīgos sporta veidos un tiktu sasniegts maksimāls efekts bērnu fiziskajā attīstībā. Izglītojamo sportiskās iespējas ir atkarīgas no kvalitatīva un plaša spektra daudzveidīga sporta inventāra esamības sporta pedagogu rīcībā.

Lasīt vairāk...

Galerija

     Mūsu labie darbi (foto)

     Vadības ziņojums


Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei

Iecavas vidusskolas pedagogu kolektīvs un tehniskais personāls jau pagājušajā mācību gadā ir iesaistījies Eiropas Sociālā fonda projektā APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai). Šajā mācību gadā projekts tiks iedzīvināts skolas ikdienā. Tas attīstīs pašdisciplīnu, stiprinās sadarbības prasmes. Projekta jēgu var izteikt trīs vārdos:  atbildība, drošība, cieņa.

Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”  darbības ilglaicīgai nodrošināšanai skolā, izveidota APU (Atbalsts pozitīvai uzvedībai) komanda:

Agra Zaķe – direktore;

Solveiga Lineja –direktores vietniece izglītības jomā;

Solvita Dārziņa - direktores vietniece izglītības jomā;

Gita Zaķe - direktores vietniece izglītības jomā;

Edgars Šmits - direktores vietnieks izglītības jomā.

Darbs pie projekta:

 

 

 

Vairāk...

Skolas pāšnovērtējuma ziņojums

     Iecavas vidusskola atrodas pašā Zemgales un arī Latvijas viducī: 43 km uz dienvidiem no Rīgas, 20 km attālumā no Bauskas un 30 km no Jelgavas. 

     Skolā 2014. gada 1.septembrī mācās 680 skolēns, strādā 64 pedagogi, tajā skaitā - 31 maģistra grāda ieguvējs un viens pedagoģijas doktors - ķīmijas skolotājs Mihails Gorskis, kas ir arī A. Kronvalda prēmijas laureāts. 48 skolotājiem ir iegūta pedagoga kvalitātes kategorija.

     Iecavas vidusskola ir otra lielākā mācību iestāde bijušajā Bauskas rajonā un viena no 6  izglītības iestādēm Iecavas novadā - karte šeit. Audzēkņi apgūst zināšanas pēc 6 licencētām izglītības programmām – viena no tām ir mazākumtautību izglītības programma, viena - pedagoģiskās korekcijas izglītības programma. Vidusskolēni var izvēlēties vai apgūt vispārizglītojošo, dabaszinību un šajā mācību gadā arī programmu ar komerczinību virzienu. Skola piedāvā arī vakarskolas izglītības programmu. Vairāk - šeit!